Rozhovor s Irinou Elistratovou

PIJAVKY

užitečné i nedoceněné

Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis) patří do kmene kroužkovců. Dnešní doba stále ještě nedoceňuje jejich značný přínos z hlediska léčby. Jistě každý zná úsloví „pustit někomu žilou“, „pije mi krev“, či „drží se mě jako pijavice“ a je až s podivem, jak tato přirovnání díky pijavkám lékařským zdomácněla. Obor, který se zabývá přikládáním pijavek, se nazývá hirudoterapie. Irina Elistratova nám v našem rozhovoru přiblížila a objasnila tuto zajímavou a vysoce účinnou terapii.
Irino, odkud znáte pijavky a jak jste se k nim dostala?

Pocházím z oblasti, která se nachází na východní Ukrajině a zde je aplikování pijavic běžnou záležitostí.

Můžete nám objasnit nějaké historické souvislosti v rámci tohoto typu terapie?

Pijavky lékařské hrály v léčitelství významnou roli od dob prvních ranhojičů. Předpokládá se, že z léčivých schopností pijavek mají prospěch dokonce i zvířata. Německé označení pro pijavku, „Egel“, je odvozeno z řeckého „echis“, malý had. Někteří lidé se domnívají, že had vyobrazený na holi antického boha Asklépia, symbolu lékařství, je ve skutečnosti pijavka. Ať je to jakkoli, pijavky jsou od nepaměti známé svou léčivou mocí. Například mezi germánskými kmeny se slovo pijavka používalo jako synonymum pro léčitele. Indický bůh Ájurvédy, Dhanvantari, drží pijavku v jedné ze svých čtyř rukou.
A ve středověké Anglii byli ranhojiči známí jako „pijavkáři“.

V čem všem může být přikládání pijavky nápomocné?

Škála, kde všude je přikládání pijavek nápomocné a užitečné je velice široká. Lze je použít při léčbě revmatismu, pásového oparu, křečových žil, šelestu, trombózy, hnisavých kožních zánětů, zánětu dutin, zánětu mandlí, zánětu děložních přívěsků a vazů, zánětu prsní žlázy, zánětu močového měchýře, překrvení kůže a tkáňových štěpů, v rekonstrukční chirurgii, zánětu varlete, zánětu žil, artrózy, artritidy, bércového vředu, zánětu šlach, zvýšeného svalového napětí, mozkové mrtvice, srdeční slabosti, při zánětu povrchových žil, při problémech s karpálními tunely, tenisovými lokty, vysokém krevním tlaku, nebo při pooperačních stavech. Veškeré informace o jejich použití vám rád zodpoví školený hirudoterapeut. Tato léčba je vysoce účinná a díky tomu i velmi oblíbená.

Existují nějaké kontraindikace? Kdy se pijavky nesmí přikládat?

Velice obezřetně se musí postupovat například v době těhotenství, u některých onemocnění krve, nedostatku železa, při nízkém tlaku a v případě onemocnění rakovinou.

Jak probíhá tato terapie?

Stejně, jako u každé jiné terapie, se zde postupuje vysoce individuálně. Je zohledňován věk, váha, celkový zdravotní stav. Poté se aplikují pijavky, v určitém počtu, na konkrétní místo. Také se určí frekvence přikládání.

Jsou známy i nějaké negativní účinky po přikládání pijavek?

Terapie probíhá pod vedením odborně vyškoleného hirudoteurapeuta, který případně spolupracuje s lékaři a pochopitelně i přihlíží k lékařským nálezům. Také vše konzultuje s pacientem.

Kde se pijavky určené pro terapii berou? V přírodě, či jsou nějaké speciální chovy?

Pijavka lékařská se často zaměňuje s pijavici koňskou nebo bahenní, která se vyskytuje ve zdejších vodách. Pijavka lékařská určená k léčebným účelům je speciální druh, který pochází ze speciálních farem. Pijavky mají certifikát a veterinární osvědčení. Pijavky si můžete objednat na farmě PijaviceFarm, odkud je zasíláme po celé České republice.

Setkáváte se s tím, že se lidé pijavek štítí?

V Čechách není povědomí o tomto způsobu léčby stále ještě dostatečně rozšířeno. Lidé nemají komplexnější informace o úspěšnosti této terapie a někomu může být kontakt s léčebným živočichem nepříjemný. Důležitá je první aplikace tak, aby pacient její průběh neviděl.

Jak dlouho trvá aplikace pijavky a kolik za ni zájemce zaplatí?

Doba trvání terapie je přibližně hodinu a půl a dvě a půl hodiny. Cena aplikace je od 150 Kč do 800 Kč.

Kde se lze na hirudoterapii objednat?

Kontakty na ověřené hirudoterapeuty lze najít na našich stránkách www.etnomagic.cz.

Text: Judita Korfová, časopis Rituals, 2023