GDPR – Ochrana osobních údajů

Na základě zákona 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování obních údajů.

Správcem vašich údajů je Irina Elistratova, IČO 69296821, Masarykova 59, 400 02 Ústí nad Labem

JAKÁ DATA UKLÁDÁME

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a chránili své oprávněné zájmy.

Osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

Technické údaje:

  • IP adresa
  • datum a čas odeslání zprávy

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.  Zpracováváme technické údaje pro udržování funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, zlepšení kvality našich služeb.

LHŮTA

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,  nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na odvolaní souhlasu.